KLAVÍR – MARTIN FILAKLAVÍR – MARTIN FILA

Narozen v Olomouci (1975)

Je odchovancem Jany Špaňhelové na kroměřížské konzervatoři. Následně studoval na Hudební fakultě AMU v Praze u Květoslavy Žumárové-Bilinské, studia zakončil provedením Dvořákova Klavírního koncertu g moll. Absolvoval rovněž stáž na Vysoké umělecké škole v Berlíně u László Simona. V roce 1994 se stal laureátem Karlovarské mezinárodní klavírní soutěže a North London Festival Competition. Na mistrovských klavírních kurzech u Klause Helwiga v roce 1998 byl vybrán mezi nejlepší účastníky kurzů a vystoupil na závěrečném koncertě vysílaném živě německým rozhlasem.

Je také členem souboru Prague Modern při Pražské komorní filharmonii. Jako sólista s předními českými orchestry přednesl klavírní koncerty Čajkovského, Griega, Dvořáka a Martinů. Bývá hostem v komorních cyklech České filharmonie, Pražské komorní filharmonie, Filharmonie Essen aj. Slyšeli ho posluchači v Německu, Švýcarsku, Francii, Španělsku, Anglii, Jižní Koreji, Japonsku a Tchajwanu. Od roku 2005 je odborným asistentem na AMU v Praze.